Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Konkurs

Program „Planeta Energii” realizowany jest w formie konkursu skierowanego do nauczycieli i uczniów klas I–III szkół podstawowych w całym kraju. Jego głównym celem jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw. W ramach konkursu najmłodsi dowiadują się m.in., czym jest i skąd bierze się prąd, jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są jego podstawowe źródła oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niego korzystać. Poznają zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych, podczas burzy czy w przypadku porażenia prądem. W tegorocznej edycji konkursu dzieci dowiedzą się także, jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, szczególnie po zmroku. Światło odbite i jego zastosowanie w odblaskach to nowość w VII odsłonie „Planety Energii”.

Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel, który: przeprowadzi w swojej klasie minimum trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej, bazując na udostępnionych przez Grupę Energa materiałach dydaktycznych, zrealizuje dodatkowe, autorskie działania oraz złoży sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć. Uznanie jury zdobędą pedagodzy i uczniowie, którzy podczas realizacji konkursowych zadań wykażą się największym zaangażowaniem, kreatywnością i otwartością.

Na uczestników konkursu czekają wspaniałe nagrody: 

  • 10 zwycięskich klas wygrywa dwudniową wizytę mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” w swojej miejscowości lub wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości 30 000 zł! W miasteczku na gości czekają m.in. energetyczne eksperymenty i fascynujące eksponaty, film 3D oraz multimedialne zabawy i quizy z nagrodami.
  • Zwycięskie klasy otrzymają także laptopa z oprogramowaniem i zestaw edukacyjnych klocków.
  • Dla uczniów z 50 wyróżnionych klas przygotowaliśmy edukacyjne upominki i dyplomy. Wyróżnionym klasom zapewniamy także bezpłatny transport do mobilnego centrum nauki „Planety Energii” (do 120 km).
  • Wszyscy najmłodsi uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele – certyfikaty.

W dotychczasowych sześciu edycjach programu wiedzę o energii elektrycznej zdobyło ponad 270 000 uczniów z całej Polski, a mobilne centrum nauki „Planeta Energii” odbyło 100 wizyt w różnych miejscowościach!