Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

5. Bezpieczne wakacje

Cele zajęć:

 • Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych
 • Rozwijanie umiejętności zachowania się w czasie burzy
 • Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia prądem

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia urządzenia i instalacje elektryczne stanowiące zagrożenie w terenie
 • Określa sposoby zachowania się w przypadku zagrożeń
 • Opisuje zasady korzystania z urządzeń elektrycznych na campingu i polu namiotowym
 • Opisuje zasady postępowania w przypadku porażenia prądem
 • Wyjaśnia, w jaki sposób zachowywać się podczas burzy

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa kierowana, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, działania praktyczne
 • Praca indywidualna, grupowa i zbiorowa

Materiały pomocnicze:

 • Kartki rysunkowe

Bezpieczne wakacje.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 796,7 kB
Pobierz plik