Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

1. Od łuczywa do żarówki energooszczędnej

Cele zajęć:

 • Zapoznanie ze sposobami oświetlenia i różnymi źródłami światła
 • Uświadomienie postępu w dziedzinie wynalazków nowych źródeł światła
 • Wskazanie roli żarówki we współczesnym życiu

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia różne rodzaje żarówek
 • Ustawia chronologicznie różne rodzaje oświetlenia
 • Ocenia rolę żarówki we współczesnym świecie
 • Wskazuje zastosowanie wybranych żarówek

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa, pogadanka, pokaz, burza mózgów
 • Praca indywidualna i zbiorowa

Materiały pomocnicze:

 • Kartki papieru, przybory do rysowania
 • Cztery kopie ZAŁĄCZNIKA I – do pocięcia na kartki obrazujące różne źródła światła dla 4 grup
 • Cztery duże kartki szarego papieru lub flipchartu
 • Żarówka zwykła, energooszczędna, halogenowa

Od luczywa do zarowki energooszczednej.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 1,3 MB
Pobierz plik