Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

6. Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody

Cele zajęć:

 • Wdrażanie uczniów do oszczędzania energii elektrycznej
 • Zachęcanie do refleksji nad zmianą nawyków i inspirowanie do zachowań proekologicznych

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia urządzenia domowe wykorzystujące energię elektryczną
 • Podaje cele i sposoby oszczędzania energii
 • Wskazuje pozytywne skutki oszczędzania energii

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa, pogadanka, burza mózgów, metaplan
 • Praca indywidualna i grupowa

Materiały pomocnicze:

 • Żarówki tradycyjne o małej i dużej mocy oraz żarówka energooszczędna
 • Kartki z rysunkami żarówek (dla 4 grup) – ZAŁĄCZNIK XV
 • Plansza z diagramem opisanym rysunkami urządzeń elektrycznych – ZAŁĄCZNIK VIII – z tematu 4
 • Plansze metaplanu – ZAŁĄCZNIK XVI

Racjonalnie korzystam z energii dla dobra mojego i przyrody.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 781,7 kB
Pobierz plik