Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

3. Gdy zostaję sam w domu

Cele zajęć:

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych codziennego użytku
 • Uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym 
 • Wskazywanie sposobów postępowania w razie zagrożenia 

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia urządzenia codziennego użytku, których nie powinien używać, będąc sam w domu
 • Opisuje zasady korzystania z prądu elektrycznego i urządzeń elektrycznych w domu
 • Wskazuje skutki niewłaściwego postępowania z urządzeniami elektrycznymi
 • Wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacji porażenia prądem elektrycznym

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa, pogadanka, burza mózgów
 • Eksperyment
 • Mapa myśli
 • Praca indywidualna i zbiorowa

Materiały pomocnicze:

 • Żarówka, bateria płaska, trzy przewody
 • Ołówek z grafitem na obydwu końcach, kawałek gumy
 • Dwa gwoździe, naczynie z wodą, sól kuchenna
 • Plastikowy przedmiot, np. łyżeczka jednorazowa
 • Kawałek metalu, np. duży gwóźdź lub aluminiowa łyżeczka

Gdy zostaje sam w domu.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 2,7 MB
Pobierz plik