Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

2. Jak to się dzieje, że żarówka świeci?

Cele zajęć:

 • Zapoznanie ze źródłami energii elektrycznej i sposobami jej wytwarzania
 • Uświadamianie, dlaczego mamy prąd w domu i dlaczego świeci żarówka

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia różne źródła energii elektrycznej
 • Opisuje przepływ prądu elektrycznego jako ruch elektronów
 • Wyjaśnia, w jaki sposób prąd elektryczny dostarczany jest do mieszkań

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa, pogadanka, burza mózgów
 • Eksperyment
 • Praca indywidualna i zbiorowa

Materiały pomocnicze:

 • Żaróweczka 6V
 • Bateria płaska 4,5V
 • Kilka przewodów elektrycznych zakończonych krokodylkami (klamerkami),
  ewentualnie włącznik.
 • Dwa silniczki modelarskie
 • 1 m mocnej nici
 • Plansza do punktu 3. części głównej

Jak to sie dzieje, ze zarowka swieci-.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 240,4 kB
Pobierz plik