Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia
ZALOGUJ

4. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

Cele zajęć:

 • Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej
 • Uświadomienie korzyści, jakie mamy z energii elektrycznej w życiu codziennym
 • Zachęcanie do oddawania elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • Wymienia urządzenia elektryczne, z których korzystamy w życiu codziennym
 • Określa korzyści płynące z energii elektrycznej
 • Wyjaśnia, w jaki sposób prąd elektryczny zmienił życie ludzi
 • Wyjaśnia, dlaczego elektrośmieci należy oddawać do odpowiednich punktów

Metody i formy pracy:

 • Rozmowa, pogadanka, dyskusja, burza mózgów
 • Praca indywidualna, zbiorowa

Materiały pomocnicze:

 • Zdjęcia starych i nowoczesnych sprzętów domowych, kserokopia tabeli z zadania 3 dla każdego ucznia (ZAŁĄCZNIK IX)

Czy mozliwe jest zycie bez elektrycznosci-.pdf

 • Typ: application/pdf
 • Wymiary: 595x836px
 • Rozmiar: 2,0 MB
Pobierz plik