Dane osoby zgłaszającej placówkę do nowej edycji

Opis pola
Należy podać numer telefonu, pod którym osoba zgłaszająca placówkę będzie na bieżąco dostępna, w przypadku potrzeby kontaktu ze strony organizatorów projektu
Opis pola
Należy wskazać stanowisko, lub funkcję pełnioną w placówce

Dane placówki oświatowej

Opis pola
Oficjalny numer telefonu placówki
Opis pola
Oficjalny adres e-mail placówki
* Czy placówka brała udział w poprzednich edycjach?

Dane grupy/klasy

Dane do logowania na konto użytkownika

Opis pola
Należy podać adres e-mail, który będzie wykorzystywany przez osobę zgłaszającą klasę, do bieżącego logowania się do systemu. Powinien być to adres, do którego użytkownik posiada stały i bezpośredni dostęp
Opis pola
Hasło będzie służyło osobie zgłaszającej klasę do zalogowania się na konto klasy, w celu realizacji aktywności związanych ze zgłoszeniem i ewentualnym udziałem klasy do nowej edycji projektu.

Hasło powinno zawierać małą literę

Hasło powinno zawierać dużą literę

Hasło powinno zawierać cyfrę

Minimum 8 znaków

Opis pola

Hasło powinno zawierać małą literę

Hasło powinno zawierać dużą literę

Hasło powinno zawierać cyfrę

Minimum 8 znaków

Mecenas projektu:

logo-grupa-energa

Partnerzy programu:

TVP NAUKA ZNAK KOLOR RGB 0 0 128
lp logo pl a1
kolor